DATAMONT

Production solutions

Oprava a údržba strojov a zariadení. V oblasti údržby zariadení máme dlhoročné skúsenosti a zákazníkom poskytujeme komplexné zabezpečenie údržby zariadení.


DATAMONT
<br>Production solutions

„V oblasti údržby zariadení máme dlhoročné skúsenosti a zákazníkom poskytujeme servis

na najvyššej úrovni.“

Spoločnosť DATAMONT s.r.o. bola založená v roku 2010. Sídlo spoločnosti je v Košiciach a v súčasnosti má prevádzky v Senici a Nitre. Sme tím profesionálov, ktorí majú bohaté skúsenosti s opravou a údržbou výrobných zariadení a servisom strižných nástrojov.

S podporou vlastnej projekcie realizujeme modernizácie strojov a výrobných liniek. Napredujeme zavádzaním najnovších technológií. Úspešne plníme požiadavky našich zákazníkov. Zameriavame sa na detaily a garantujeme prvotriednu kvalitu. 


Image

Image

Viac informácií o DATAMONTE
artboard-2

Viac ako 10 rokov
skúseností

artboard-46

Profesionálny
tím

Neustále
napredovanie

artboard-50

Prvotriedna
kvalita

Čo robíme v DATAMONT?

Oprava a údržba strojov a zariadení

V oblasti údržby zariadení máme dlhoročné skúsenosti a zákazníkom poskytujeme komplexné zabezpečenie údržby zariadení. 

Servis strižných nástrojov

Kompletná starostlivosť o strižné nástroje pre dokonalé výstrižky.

Modernizácia strojov a liniek

V tejto oblasti máme rozsiahle skúsenosti hlavne v oceliarskom, drevospracujúcom, papierenskom a potravinárskom priemysle.  

Elektro projekčná činnosť

Neoddeliteľnou súčasťou modernizácií je elektrická projekcia zariadení. Naše projekčné oddelenie vám zabezpečí kompletnú podporu a spracovanie technickej dokumentácie pre výrobu alebo údržbu zariadenia. 

Výroba elektických rozvádzačov
Naša spoločnosť na základe STN EN ISO/IEC 17020:2005 získala v roku 2012 oprávnenie vyrábať elektrické rozvádzače v skupine E2/A (1kV bez Ex).

Vždy vieme ako to opraviť.Služby & riešenia.

Datamont ponúka zákazníkom riešenia na mieru od projekčnej činnosti, výroby a montáže až po uvedenie do prevádzky, vrátane poskytnutia  záručného a pozáručného servisu.

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

Vypracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie, konštrukčné a projekčné činnosti, návrh softvéru HMI a PLC projektový manažment a iné.

VÝROBA A MONTÁŽ

Riadenie výstavby a stavebný dozor, riadenie činnosti pri uvádzaní do prevádzky, optimalizácia procesov, školenie prevádzkového personálu a iné.

ĎALŠIE SLUŽBY SPOLOČNOSTI

Demontáž, montáž a uvedenie do prevádzky strojných zariadení a výrobných liniek, renovácia zastaralých strojných zariadení, malovýroba dielov a iné.

Partneri.

Kontaktný formulár.