DATAMONT
Production solutions

Oprava a údržba strojov a zariadení. V oblasti údržby zariadení máme dlhoročné skúsenosti a zákazníkom poskytujeme komplexné zabezpečenie údržby zariadení.

DATAMONT
<br>Production solutions

"V oblasti údržby zariadení máme dlhoročné skúsenosti a zákazníkom poskytujeme servis
na najvyššej úrovni."

Spoločnosť DATAMONT s.r.o. bola založená v roku 2010. Sídlo spoločnosti je v Košiciach a v súčasnosti má prevádzky v Senici a Nitre. Sme tím profesionálov, ktorí majú bohaté skúsenosti s opravou a údržbou výrobných zariadení a servisom strižných nástrojov.

S podporou vlastnej projekcie realizujeme modernizácie strojov a výrobných liniek. Napredujeme zavádzaním najnovších technológií. Úspešne plníme požiadavky našich zákazníkov. Zameriavame sa na detaily a garantujeme prvotriednu kvalitu. 

artboard-2
Viac ako 10 rokov
skúseností
artboard-46
Profesionálny
tím
Neustále
napredovanie
artboard-50
Prvotriedna
kvalita

Čo robíme v DATAMONT?

V oblasti údržby zariadení máme dlhoročné skúsenosti a zákazníkom poskytujeme komplexné zabezpečenie údržby zariadení. 

 • vysoká odbornosť zamestnancov (elektro, strojná technika, tribotechnika, termovízia)
 • stabilné tímy pracovníkov
 • zabezpečenie sporadického alebo komplexného servisu 24/7
 • servisná podpora priamo u zákazníka pre dosiahnutie vysokej miery operatívy
 • plánovanie a vykonávanie od malých po generálne opravy zariadení
 • technická podpora elektro, strojná a v oblasti riadiacich systémov PLC
 • zabezpečenie alebo výroba náhradných dielov pre zariadenia
  vykonávanie pravidelných termovízií zariadení so sledovaním trendu

Kompletná starostlivosť o strižné nástroje pre dokonalé výstrižky.

 • servis strižných nástrojov priamo u zákazníka
 • starostlivo vyškolení zamestnanci v oblasti servisu a opráv strižných nástrojov
 • predvýrobný servis strižných nástrojov (čistenie, kontrola, nastavenia)
 • plánované opravy strižných nástrojov (výmeny dielov, úpravy)
 • renovácia strižných segmentov laserovým naváraním
 • brúsenie na plocho a guľato
 • evidencia a skladovanie

V tejto oblasti máme rozsiahle skúsenosti hlavne v oceliarskom, drevospracujúcom, papierenskom a potravinárskom priemysle.  

 • riešenie projektov „na kľúč“
 • projektový manažment
 • návrh a výroba priemyselných strojov a výrobných liniek
 • presun pôvodných alebo inštalácia nových zariadení
 • rekonštrukcie strojných a elektro častí výrobných liniek
 • modernizácie riadiacich systémov výrobných liniek
 • integrácia nových technológií a zariadení od tretích strán
 • posúdenie a riešenie bezpečnosti strojných zariadení
 • revízie elektrických zariadení do 1kV
 • manažment a podpora počas procesu certifikácie zariadení (ES, CE)
 • uvedenie do prevádzky a podpora počas nábehu
 • záručný a pozáručný servis

Neoddeliteľnou súčasťou modernizácií je elektrická projekcia zariadení. Naše projekčné oddelenie vám zabezpečí kompletnú podporu a spracovanie technickej dokumentácie pre výrobu alebo údržbu zariadenia. 

 • neustále školení projektanti sledujú najnovšie normy a trendy, preto dokážeme držať krok so stále sa vyvíjajúcim trhom
 • návrh komplexných riešení v oblasti elektro
 • Spracovanie výrobnej technickej dokumentácie
 • kreslenie elektrických schém v programe ePlan
 • vypracovanie dokumentácie skutkového stavu zohľadnením vykonaných zmien
 • prekreslenie staršej výkresovej dokumentácie do elektronickej formy
Naša spoločnosť na základe STN EN ISO/IEC 17020:2005 získala v roku 2012 oprávnenie vyrábať elektrické rozvádzače v skupine E2/A (1kV bez Ex).
 • výroba elektrických rozvádzačov do 1kV
 • svorkovnicový a označovací systém PhoenixContact
 • výstupná kontrola rozvádzačov (kontrola zapojenia, označenia a kompletnosti)
 • elektrické funkčné testy rozvádzačov (funkčné testy)
 • na vyrábané rozvádzače vystavujeme ES prehlásenie o zhode a výrobný štítok

Vždy vieme ako to opraviť.

Služby & riešenia.

Datamont ponúka zákazníkom riešenia na mieru od projekčnej činnosti, výroby a montáže až po uvedenie do prevádzky, vrátane poskytnutia  záručného a pozáručného servisu.

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

Vypracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie, konštrukčné a projekčné činnosti, návrh softvéru HMI a PLC projektový manažment a iné.

VÝROBA A MONTÁŽ

Riadenie výstavby a stavebný dozor, riadenie činnosti pri uvádzaní do prevádzky, optimalizácia procesov, školenie prevádzkového personálu a iné.

ĎALŠIE SLUŽBY SPOLOČNOSTI

Demontáž, montáž a uvedenie do prevádzky strojných zariadení a výrobných liniek, renovácia zastaralých strojných zariadení, malovýroba dielov a iné.

Partneri.Kontaktný formulár.