Sme profesionáli v obore.

Datamont má viac ako 12 rokov skúsenosti. Náš tím tvoria profesionálni zamestnanci, ako spoločnosť neustále napredujeme zavádzaním nových technológií. Orientujeme sa na prvotriednu kvalitu, aby sme vám vždy vedeli priniesť to najlepšie. 

SLUŽBY
SLUŽBY
Image

Oprava a údržba strojov a zariadení

 • vysoká odbornosť zamestnancov (elektro, strojná technika, tribotechnika, termovízia)
 • stabilné tímy pracovníkov
 • zabezpečenie sporadického alebo komplexného servisu 24/7
 • servisná podpora priamo u zákazníka pre dosiahnutie vysokej miery operatívy
 • plánovanie a vykonávanie od malých po generálne opravy zariadení
 • technická podpora elektro, strojná a v oblasti riadiacich systémov PLC
 • zabezpečenie alebo výroba náhradných dielov pre zariadenia
  vykonávanie pravidelných termovízií zariadení so sledovaním trendu

Image

Servis strižných
nástrojov

 • servis strižných nástrojov priamo u zákazníka
 • starostlivo vyškolení zamestnanci v oblasti servisu a opráv strižných nástrojov
 • predvýrobný servis strižných nástrojov (čistenie, kontrola, nastavenia)
 • plánované opravy strižných nástrojov (výmeny dielov, úpravy)
 • renovácia strižných segmentov laserovým naváraním
 • brúsenie na plocho a guľato
 • evidencia a skladovanie

Image

Modernizácia strojov
a liniek

 • riešenie projektov "na kľúč"
 • projektový manažment
 • návrh a výroba priemyselných strojov a výrobných liniek
 • presun pôvodných alebo inštalácia nových zariadení
 • rekonštrukcie strojných a elektro častí výrobných liniek
 • modernizácie riadiacich systémov výrobných liniek
 • integrácia nových technológií a zariadení od tretích strán
 • posúdenie a riešenie bezpečnosti strojných zariadení
 • revízie elektrických zariadení do 1kV
 • manažment a podpora počas procesu certifikácie zariadení (ES, CE)
 • uvedenie do prevádzky a podpora počas nábehu
 • záručný a pozáručný servis
 • Image

  Elektro projekčná
  činnosť

  • neustále školení projektanti sledujú najnovšie normy a trendy, preto dokážeme držať krok so stále sa vyvíjajúcim trhom
  • návrh komplexných riešení v oblasti elektro
  • Spracovanie výrobnej technickej dokumentácie
  • kreslenie elektrických schém v programe ePlan
  • vypracovanie dokumentácie skutkového stavu zohľadnením vykonaných zmien
  • prekreslenie staršej výkresovej dokumentácie do elektronickej formy

  Image

  Výroba elektrických rozvádzačov

  • výroba elektrických rozvádzačov do 1kV
  • svorkovnicový a označovací systém PhoenixContact
  • výstupná kontrola rozvádzačov (kontrola zapojenia, označenia a kompletnosti)
  • elektrické funkčné testy rozvádzačov (funkčné testy)
  • na vyrábané rozvádzače vystavujeme ES prehlásenie o zhode a výrobný štítok