ArcelorMittal Gonvari Senica a Gonvauto Nitra

 • 24 hodinový servis (externá údržba)
 • Elektroprojekcia
 • Výroba elektrických rozvádzačov
  • pre pec.1 – Carmeuse Slavec
  • pre vákuovaciu stanicu – U.S.Steel Košice
  • pre pec – Kovohuty Krompachy
  • pre dusíkové hospodárstvo – U.S.Steel Košice
  • pre koksárenský plyn – U.S.Steel Košice 
  • pre expedíciu podsitnej frakcie – Carmeuse Slavec

2020: vybrané realizované projekty

 • Oprava nožníc – ArcelorMittal Gonvarri Senica
 • Elektrická demontáž a montáž kotolne Bukóza Vranov n/T
 • Oprava sušiarne – Enviral Leopoldov
 • Oprava strižných nástrojov – ArcelorMittal Gonvarri Senica

2019: vybrané realizované projekty

 • Prekládka kabeláže a výmena impulzných trubiek na PZ2 – U.S.Steel Košice
 • Výroba elektrických rozvádzačov pre rôzne projekty – pre U.S.Steel Košice, RIO pre dusíkové hospodárstvo, elektro časť pre prevádzacií valec PZ2, montážne dosky pre náhradu regulátorov ESTER PZ2, 
 • Modernizácia pohonov liniek – Prysmian Záborské
 • Rekonštrukcia a modernizácia deliacej linky – ArcelorMittal Gonvarri Senica
 • Modernizácia centrovacieho systému EMG na Pocínovacej linke č.1
 • Montáž ukladačov Biele – Gonvauto Nitra

2018: vybrané realizované projekty

 • Rekonštrukcia a modernizácia zavážacieho vozíka a brzdnej stolice na pozdĺžnej deliacej linke ArcelorMittal Gonvarri Senica
 • Rekonštrukcia a modernizácia centrovania pásu na priečnej deliacej linke ArcelorMittal Gonvarri Senica
 • Rekonštrukcia a modernizácia pohonu lisu ArcelorMittal Gonvarri Senica
 • Podpora pri výstavbe ukladača NSM ArcelorMittal Tailored Blanks Senica
 • Návrh, výroba, dodávka a montáž 52 ks stojanov elektroprevodoviek pre pohon pecných valcov pozinkovacej linky – U.S.Steel Košice
 • Návrh, výroba a montáž nastavovacieho mechanizmu kamier pre kontrolu kvality zvarených plechov – ArcelorMittal Tailored Blanks (Belgicko)
 • Integrácia merača hodnôt mechanických vlastností do pozinkovacej linky (pre EMG) – U.S.Steel Košice

2017: vybrané realizované projekty

 • Návrh, výroba a montáž zariadenia na ukladanie a bezobsluhové vysypávanie odstrižkov na pozinkovacej linke – U.S.Steel Košice
 • Generálna oprava ukladača na priečnej deliacej linke – ArcelorMittal Gonvarri Senica
 • Inšpekčný systém kontroly kvality zvarov – ArcelorMittal Tailored Blanks (Belgicko)
 • Oprava 2 profilovacích stolíc profilovacej linky na plechy – ArcelorMittal Construction Senica
 • Výroba frézovacieho stroja pre kalibrovanie hrán plechov pred zváraním – ArcelorMittal Tailored Blanks Senica
 • Modernizácia hydraulických staníc – ohrevy – ArcelorMittal Gonvarri Senica